Commissie

Welstands- en monumentencommissie Leiden
De Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML) is een onafhankelijke, externe adviescommissie, die de gemeente advies geeft over vergunningaanvragen voor nieuwbouw, verbouw- en restauratieplannen in de stad.

De WML maakt geen deel uit van de gemeente, maar welstandsadvisering op bouwplannen is wel een gemeentelijke taak. De gemeente besteedt deze taak uit aan een groep experts, omdat ze de ruimtelijke kwaliteit in de stad hoog wil houden. In de commissie zitten zowel professionals met speciale kennis van monumenten als professionals op het gebied van welstandsadvisering.

Het advies van de commissie maakt onderdeel uit van de afwegingen voor het verstrekken van een omgevingsvergunning. De commissie baseert haar advies op de welstandscriteria.

  • Laatste update: 27-10-2014