Welstand

Wie een bouwwerk van enige omvang wil plaatsen of veranderen zal gehouden zijn te voldoen aan regels, bijvoorbeeld de voorschriften uit het bestemmingsplan en de technische eisen uit het bouwbesluit. Als er een vergunning moet worden aangevraagd, toetst de gemeente vooraf of het bouwwerk voldoet aan deze regels. In dat geval wordt ook bekeken of het voldoet aan 'redelijke eisen van welstand'. In het menu aan de rechterzijde kunt u met behulp van het adres en type bouwplan opzoeken welke welstandscriteria voor u van toepassing zijn.

Redelijke eisen
Onder welke voorwaarden een bouwwerk voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’ is geregeld in de welstandsnota.

Algemene criteria
De basis voor alle criteria wordt gevormd door de algemene welstandscriteria. Deze beschrijven het vakmanschap, dat van een ontwerper mag worden verwacht om een bouwplan vorm te geven en daarbij rekening te houden met het aanzien van de omgeving.

Kleine plannen
Veel kleine plannen zoals dakkapellen en bijgebouwen zijn eenvoudig genoeg om wat betreft welstand met enkele aanwijzingen te volstaan. Voor dit soort bescheiden bouwwerken zijn crtieria opgenomen, die voor grote delen van de gemeente gelijkluidend zijn.

Gebieden en objecten
Voor meer ingrijpende plannen zijn gebieds- en objectcriteria opgenomen. Dit zijn richtlijnen waarmee maatwerk te leveren is. Ze moeten in het licht van de omgeving of het type object worden gelezen.

Meer informatie kunt u vinden in de welstandsnota, die u hier als pdf kunt downloaden.

  • Laatste update: 27-10-2014